Kaders voor toelating

De grootte van het fonds is afhankelijk van de bijdragen van sponsoren, donateurs en subsidies. Daardoor kan het per jaar variëren hoeveel sporttalenten en in welke mate ze worden gesteund. De kaders voor toelating kunnen veranderen en worden periodiek door het bestuur geëvalueerd.

Bij het overwegen van toekenning van (financiële) ondersteuning aan een sporttalent hanteert het bestuur onderstaand kader;

 • Sporter is woonachtig of geboren in de gemeente Weert, Nederweert of Cranendonck.
 • Sporter is erkend door de eigen sportbond als talent, het hebben van een officiële status is een pré.
 • Sporter heeft de Nederlandse nationaliteit
 • Sporter moet kunnen aantonen geen of onvoldoende bijdrage of ondersteuning te ontvangen in de vorm van subsidie, sponsoring, inkomen of begeleiding.
 • Sporter verstrekt een motivatie en sport CV aan het stichtingsbestuur van Gaan voor Goud
 • Uitsluitend aanvragen die betrekking hebben op activiteiten, middelen en faciliteiten die bijdragen aan de ontwikkeling naar een internationaal niveau worden gehonoreerd.

Let op: aan het hier gestelde kader kunnen geen rechten worden ontleend.

Om door het bestuur in overweging genomen te worden voor (financiële) ondersteuning, dienen sporters dit kenbaar te maken via mail met motivatie en sport cv. Het bestuur zal op basis hiervan een intakegesprek overwegen. Met het sporttalent zal tijdens het intakegesprek nader kennis worden gemaakt en zal de (financiële) behoefte aan ondersteuning nader worden besproken.

Alle aanvragen worden op waarheid getoetst, de toelating en eventuele hoogte van de ondersteuning wordt bepaald door het bestuur van de stichting. Het bestuur bepaalt in een bestuursvergadering, eventueel ondersteund door externe experts, over de toelating van het talent. Dit gebeurd op basis van bovenstaande kader en de doelstelling, ambitie en status van de stichting. Er wordt alleen uitgekeerd als de stichting over voldoende middelen beschikt.

Een ondersteuning van de stichting geldt voor een vast gestelde doel of periode. Aan ondersteuning door de stichting kunnen geen rechten worden ontleend na afloop van de periode of na betaling. Dit geldt voor zowel voor de toekenning als de hoogte van het bedrag, maatwerk dus.

Bij toekenning van ondersteuning wordt van de sporter een tegenprestatie verwacht. Onderstaand de tegenprestaties waaraan de sporttalent zich dient te houden.

 • Sporter draagt de naam de stichting positief uit
 • Sporter voedt de stichting met nieuws
 • Sporter levert actuele actiefoto’s  en persoonlijke introductie aan die door de stichting vrij gebruikt mag worden
 • Sporter draagt het ‘gaan voor goud’ logo op training- en wedstrijdkleding (in overleg en indien mogelijk)
 • Sporter noemt de stichting en in overleg sponsoren in zijn/haar communicatie-uitingen als sponsor
 • Sporter overlegt met ons aanspreekpunt op medische zaken. Topfysiotherapie opereert als casemanager voor de stichting voor vragen en klachten op medisch gebied.
 • Sporter stelt zich (in overleg) beschikbaar voor activiteiten van de stichting

Voor meer informatie kunnen sporttalenten contact opnemen met het bestuur van de stichting.

De stappen in het kort;

 • Sporter maakt kenbaar ondersteund te willen worden door zijn motivatie en sport CV te mailen naar de stichting;
 • Bestuur bepaalt of er een intakegesprek gepland wordt op basis van motivatie, sport CV en situatie van de stichting;
 • Intakegesprek tussen (afvaardiging van) het bestuur en sporter, waar o.a. financiële behoefte in kaart wordt gebracht;
 • Bestuur overweegt toelating van de sporter in eerst volgende bestuursvergadering, al dan niet ondersteund door externe specialisten;
 • Bestuur laat het talent toe of wijst het af als sporttalent van de stichting Gaan voor Goud;
 • Sporter en bestuur sluiten een overeenkomst over de minimale (financiële) ondersteuning, de benodigde verantwoording / controle hiervan en de tegenprestaties van de sporter;
 • Sporttalent levert de benodigde verantwoording aan bij de penningmeester van de stichting Gaan voor Goud;
 • Stichting Gaan voor Goud keert het bedrag, al dan niet in termijnen, uit aan het sporttalent of organiseert voor het sporttalent de afgesproken ondersteuning
 • Sporter levert sportprestaties en de afgesproken tegenprestaties

Sporter kan na overschrijden minimale uitkering of aflopen gestelde periode opnieuw in gesprek met het bestuur of een declaratie doen die getoetst wordt door bestuur.

Scroll naar top